Jak dodać polecenie uruchom w Windows 7? - Poradnik

Standardowo w Menu Start systemu Windows 7 brakuje często przydatnego polcenie "Uruchom", znanego z poprzednich wersji sytemu.

Aby dodać polecenie "Uruchom" do Menu Start:
  • Kliknij prawym klaiszem myszy na pasku zadań i wybierz pozycję Właściwości
  • Wybierz zakładkę "Menu Start" i kliknij przycisk Dostosuj...

  • Na otwartej liście opcji dostosowywania Menu Start zaznacz polecenie Uruchom

  • Ciesz się nowym poleceniem Uruchom, które daje Ci dostęp do nowych funkcji Twojego systemu!